Contact

Foreign Trade University - Faculty of International Education

Facility 1:

Room 1008, 10th floor, Building A, 91 chua Lang, Dong Da, Ha Noi, Vietnam

Telephone: +84432595158(ext244,249)

Email: kdtqt@ftu.edu.vn

Facility 2:

Ký túc xá 7 tầng - Trường ĐH Ngoại thương

Telephone: +84437757371

Email: kdtqt@ftu.edu.vn

Facility 3:

Ban Đào tạo Quốc tế - Phòng 107, tầng trệt nhà A - Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở Tp Hồ Chí Minh)

Telephone: +84835127258(ext:887,889,880)

Email: dtqt.cs2@ftu.edu.vn